Subsidie bij de Provincie Limburg op LED-verlichting & hoogfrequente verlichting voor scholen, verenigingen en gemeenschapshuizen!

 

Inhoud Subsidie:

 

De provincie Limburg geeft subsidie middels een financiële tegemoetkoming in de investeringskosten van diverse energiebesparende en/of energieopwekkende maatregelen, waardoor de terugverdientijd kleiner wordt en daarmee de investering aantrekkelijker op onder andere de aanschaf van LED-verlichting en hoogfrequente verlichting.

 

Financiële inhoud subsidie:

 

Vervangen conventionele TL-armatuur door hoogfrequente verlichting: subsidie € 35,00 per armatuur.

LED-buizen met een specifieke lichtstroom van ten minste 84 lm/W als retrofit van TL buizen: subsidie € 15,00 per buis

Armatuurmodule met geïntegreerde LED-lichtbron, met een specifieke lichtstroom van tenminste 74 lm/W: subsidie € 50,00 per armatuur.

 

Looptijd subsidie:

 

Van 1 september 2014 tot 1 september 2015

 

Voor wie:

 

Scholen

Stichtingen die het beheer voeren over een kinderdagverblijf / buitenschoolse opvang (BSO)

Sportverenigingen

Vrijetijdsverenigingen

Stichtingen die het beheer voeren over gemeenschapshuizen

 

Voorwaarden:

 

De opdrachtverstrekking voor het treffen  van energiebesparende en/of duurzame energieopwekkende maatregelen dient plaats

te vinden gedurende de looptijd van de regeling.

Per accommodatie of gemeenschapshuis wordt niet meer dan eenmaal subsidie vastgesteld binnen deze regeling.

Subsidie wordt uitsluitend vastgesteld voor de te treffen of getroffen energiebesparende en/ of energieopwekkende maatregelen

als genoemd in de artikelen 8 en 9 aan of in binnen het grondgebied van de provincie Limburg gelegen accommodaties van genoemde doelgroepen

 

Hendriks Lightvision kan u adviseren over de subsidie van de Provincie Limburg en neemt de aanvraag en de administratieve afhandeling

van de subsidie voor u uit handen.

 

Klik hier voor de nadere subsidieregels duurzaamheidsmaatregelen scholen verenigingen en gemeenschapshuizen 2014-2015

 

Klik hier voor het aanvraagformulier duurzaamheidsmaatregelen 2014-2015